Interessant voor grote, logistieke partijen

De aanpassing van het bestemmingsplan is van groot belang voor de ontwikkeling van AviationValley, aldus projectontwikkelaar Edgar Peer van ALDC, die gelooft in een mooie toekomst voor het businesspark.

"We kunnen dankzij de kwalitatieve verbetering van het bestemmingsplan meer partijen bedienen die optimaal gebruik kunnen maken van deze logistieke hotspot in Zuid-Limburg en de Euregio. We hebben bepaalde clusters samengevoegd, waardoor we nu ook voor grote, logistieke partijen uitermate interessant zijn. De structuur van de kavels wordt nog flexibeler. Nu de ringweg gereed is, wordt het hele gebied ook nog eens perfect ontsloten. We zijn nu Ècht ready for take-off."

Economisch belang voor de regio is groot

Ook de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) toont zich enthousiast over de ontwikkelingen op businesspark AviationValley

"Het economisch belang van de Limburgse luchthaven voor de regio is groot. Dit geldt zowel voor het vrachtvervoer, waar een aantal van onze leden rechtstreeks van afhankelijk zijn, maar zeker ook voor de passagier-gerelateerde activiteiten. Om de verdere toekomst van de luchthaven beter te garanderen, is de directe nabijheid van bedrijventerreinen, zoals AviationValley, van wezenlijk belang. De aan de luchthaven gerelateerde werkgelegenheid is een extra reden tot instandhouding en verdere ontwikkeling."

AVIATIONVALLEY WERKT STRUCTUURVERSTERKEND

Het samenspel tussen de reeds aanwezige en toekomstige bedrijven en organisaties op en rondom de luchthaven zal elkaar versterken, is de stellige overtuiging van scheidend MAA-directeur Jan Tindemans.


"Van groot belang voor de toekomst is dat MAA veel meer is dan alleen een luchthaven. Daar ligt juist de potentiële kracht van deze luchthaven. Businesspark AviationValley werkt in die zin dan ook structuurversterkend.”

Kwaliteit infrastructuur gegarandeerd door parkmanagement

Door een uitgekiend parkmanagementsysteem is een optimale kwaliteit van de infrastructuur op AviationValley gegarandeerd.

Zo zijn de mantelbuizen voor glasvezel reeds aangelegd. Ook de bluswatervoorziening is als een buffer in het regenwaterriool ingebouwd. Kwalitatieve voorzieningen als deze versterken het hoogwaardige karakter van het businesspark vlakbij Maastricht-Aachen Airport.

Parkmanagement AviationValley

AviationValley van toegevoegde waarde voor luchthaven

Burgemeester Ralf Krewinkel van de gemeente Beek prijst het kwaliteitsniveau van het businesspark AviationValley.

"De politiek-bestuurlijke verhoudingen zijn in Beek prima en werken een ondernemende geest in de hand. In onze ogen zou een businesspark als AviationValley van toegevoegde waarde moeten zijn voor een verdere ontwikkeling van de luchthaven. De komst van meer logistieke en luchthaven gerelateerde bedrijven zien wij dan ook met plezier tegemoet. Dat komt op langere termijn de hele regio ten goede en past binnen een grotere visie op de rol van de luchthaven."


De infrastructuur is heel goed

Royal Mosa uit Maastricht staat al meer dan 125 jaar garant voor kwalitatief hoogwaardige vloer- en wandtegels. Het bedrijf heeft een omzet van 100 miljoen euro per jaar en verkooppunten in onder andere Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en de Verenigde Staten.

Royal Mosa heeft op AviationValley een belangrijk opslagmagazijn gevestigd. Volgens Financieel Directeur René Vermeeren is de keuze voor AviationValley vooral ingegeven door praktische overwegingen.

,,De infrastructuur aan de A2 is heel goed en we hebben op het Business Park genoeg ruimte om te groeien. We zochten een zogenaamd "laagbouw magazijn", waarbij maximaal vijf pallets hoog gestapeld kunnen worden. Dat is een stuk veiliger dan wanneer men tot wel negen lagen stapelt. Maar dit betekent wel dat we relatief meer grondruimte nodig hebben. AviationValley bood ons die ruimte. Het businesspark past ook qua uitstraling bij ons bedrijf. Het is een aantrekkelijk park met veel groen. Dat spreekt zeker tot de verbeelding van een bedrijf dat gelooft in cradle-to-cradle en duurzaamheid."

Infrastructuur AviationValley Beek

Vijf clusters

Businesspark AviationValley heeft ondernemers enorm veel te bieden. Vijf clusters fraai in het groen ingebed. Flexibele kavels, tot wel 80% bebouwbaar, en tot slot talloze collectieve voorzieningen. AviationValley heeft kortom alles in zich om uit te groeien tot een businesspark met internationale allure.

AviationValley Verkaveling Industriekavels