image001.jpg
Duurzaamheid

Inspiratiesessie Van Energiezorgen naar Kansen: Ontdek de mogelijkheden van verduurzamen

11 oktober 2023

Beste ondernemer op Aviation Valley,

In een tijd waarin technologische vooruitgang en duurzaamheid hand in hand gaan, worden we geconfronteerd met een groeiend dilemma op ons bedrijventerrein. De vraag naar energie blijft stijgen, terwijl de capaciteit van onze traditionele energienetwerken stagneert. Het raakt rechtstreeks onze bedrijfsvoering en de toekomstige groei van onze organisaties, maar biedt daarnaast ook kansen.

Wij zijn verheugd om je uit te nodigen voor een boeiende inspiratiesessie over de kansen en mogelijkheden die een Smart Energy Grid kan bieden om continuïteit en groei te waarborgen. Deze sessie belooft een unieke gelegenheid te zijn om meer inzicht te krijgen in de technische, organisatorische en juridische aspecten van het opzetten van een intelligent energienetwerk op Aviation Valley.

Datum: 11 oktober 2023

Tijd: 8:30 - 9:30 uur

Locatie: EQUANS Amerikalaan 35, 6199 AE Maastricht Airport

Waarom deze sessie bijwonen?

Samenwerking vormt de ruggengraat van succes op ons dynamische bedrijventerrein. We staan voor de uitdagingen van o.a. netcongestie en de onvermijdelijke roep om verdere verduurzaming. Maar gelukkig beschikken we over een schat aan kennis en expertise binnen onze gemeenschap. Ruud Vleugels, Directeur Energy & Utility Partners bij EQUANS, zal ons meenemen in een boeiend verhaal over hun succesvolle ervaring met het opzetten van een Smart Energy Grid. Dit innovatieve concept heeft bewezen de moderne energievraagstukken zoals netcongestie, duurzame energievoorziening en leveringszekerheid op te kunnen lossen.

Als tastbaar voorbeeld zal Ruud putten uit het succesverhaal van de Brainport Industry Campus, waar een slim energienetwerk een revolutie teweeg heeft gebracht in efficiëntie en duurzaamheid. Deze campus heeft zich gecommitteerd aan een eco-vriendelijke route en heeft een pioniersrol op zich genomen in het opzetten van een Smart Energy Grid.

De sessie belooft een diepgaand inzicht te bieden in de praktische implementatie, technologische innovaties en strategische samenwerkingen die nodig zijn om een dergelijk geavanceerd energienetwerk tot stand te brengen. We zijn ervan overtuigd dat de kennis en inzichten die Ruud met ons zal delen, van onschatbare waarde zullen zijn voor de verdere ontwikkeling van ons bedrijventerrein.

Meld je aan!

Wij kijken ernaar uit om je te verwelkomen en samen een stap te zetten in de richting van een duurzame en energiebewuste toekomst voor Aviation Valley.

Bevestig je aanwezigheid via de Aviation Valley app of door te mailen naar info@aviationvalley.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur Aviation Valley