97ef42e3cb3d065f3d5acda52c72d4e2391e7aee.jpg
Bereikbaarheid

Themabijeenkomst Bereikbaarheid: Mobiliteitsaanpak voor werkgevers in Zuid-Limburg, A73 tunnelsluiting en Besluit Co2-reductie werkgebonden personenmobiliteit

21 juni 2023

Beste ondernemer op Aviation Valley,

Graag nodigen we je uit voor de bijeenkomst over de bereikbaarheid op Aviation Valley.

Tijdens deze bijeenkomst is Zuid-Limburg Bereikbaar* (ZLB) bij ons te gast. Met hen behandelen we actualiteiten en mogelijkheden om de bereikbaarheid van, naar en op ons bedrijventerrein te verbeteren. ZLB biedt werkgevers in onze regio gratis mobiliteitsadvies.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Mobiliteitsaanpak voor werkgevers
  • A73 tunnelsluiting zomer 2023
  • Besluit Co2-reductie werkgebonden personenmobiliteit
Mobiliteitsaanpak voor werkgevers
Groeien, innoveren, verduurzamen of nieuwe medewerkers werven? Wat je doelen ook zijn, slimmer omgaan met mobiliteit brengt ze dichterbij. Zuid-Limburg Bereikbaar geeft gratis strategisch advies en helpt met concrete acties en campagnes. Denk aan fietsstimulering, hybride werken, deelmobiliteit en duurzame inzetbaarheid. De verschillende initiatieven en programma's die beschikbaar zijn om de mobiliteit in je bedrijf te verbeteren worden toegelicht.A73 tunnelsluiting zomer 2023
Deze zomer start het groot onderhoud van de Tunnel Swalmen en de Roertunnel. Hinder voor het verkeer is niet te voorkomen. Ook voor bedrijven op Aviation Valley heeft dit mogelijk gevolgen voor o.a. personeel en goederenvervoer. Welke gevolgen dat zijn en wat je kunt doen ter voorbereiding wordt besproken.


Besluit Co2-reductie werkgebonden personenmobilieit
Deze wetgeving verplicht werkgevers met meer dan 100 medewerkers vanaf 1 januari 2024 om jaarlijks te rapporteren over alle werkgebonden gemaakte kilometers van alle gebruikte vervoermiddelen. Zuid-Limburg Bereikbaar biedt gratis ondersteuning aan werkgevers om aan de rapportageverplichting te voldoen. We vertellen je graag meer over de mogelijkheden.


Programma
15:45: Inloop
16:00: Opening bestuur Aviation Valley
16:05: Mobiliteitsaanpak voor werkgevers
16:30: A73 Tunnelsluiting
16:45: Besluit Co2-reductie werkgebonden personenmobiliteit
17:00: Vragen en discussie
17:15: Einde

Datum: Woensdag 21 juni
Tijd: 16:00 - 17:15
Locatie: Andi Smart Print Solutions, Afrikalaan 40, 6199 AH Maastricht Airport


Aanmelden kan via de Aviation Valley app of door te mailen naar info@aviationvalley.nl


* Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar is een samenwerkingsverband van het Ministerie van I&W, Provincie Limburg en de zestien Zuid-Limburgse gemeenten. Samen dragen deze overheden bij aan de financiering van het uitvoeringsprogramma.