Gronden TPE.jpg
Ondernemen

Alle gronden TPE uitgegeven

23 december 2019

Op vrijdag 20 december 2019 is de laatste verkoopovereenkomst van TPE getekend tussen dhr. Grouwels (Grouwels Vastgoed BV) en de gemeente Beek. Tussen kerst en nieuwjaar passeren de leveringsaktes. Daarmee zijn alle bedrijventerrein op TPE uitgegeven.

In totaal is voor een bedrag van € 28 miljoen aan grondverkopen afgesloten. Voor de gemeente Beek zit de belangrijkste meerwaarde in de bedrijvigheid en werkgelegenheid die met de overeenkomsten op lange termijn geborgd zijn.

Op de foto staan van links naar rechts wethouder Ralph Diederen en dhr. Roger Grouwels.