DHL en WSP.jpg
Krant Quotes, Arbeidsmarkt

DHL en WSP werken samen om de geschikte werknemer te vinden (en te houden): “Creatieve wegen bewandelen”

07 februari 2019

“Wij zijn één van de weinige bedrijven zonder personeelstekorten”

DHL Parcel en het WerkgeversServicepunt Westelijke Mijnstreek werken creatief samen om nieuwe geschikte medewerkers te vinden en te behouden. Hans Janssen, Terminal manager bij DHL, legt uit hoe dat in zijn werk gaat.

Het sorteerbedrijf van DHL Parcel is met 170 medewerkers, van wie ongeveer 75 pakketsorteerders en chauffeurs, een grote werkgever op Aviation Valley. Hans Janssen, terminal manager: “Wij zijn één van de weinige bedrijven zonder personeelstekorten of moeilijkheden op dat gebied. Maar ik moet wel zeggen dat we voor al die 75 mensen creatieve wegen hebben moeten bewandelen.”

Eén van die creatieve wegen is de samenwerking van Janssen met Hanan Chihi van het WerkgeversServicepunt (WSP). Chihi heeft mensen in het bestand die langdurig werkloos zijn, niet zelden geen geldige scholingspapieren hebben, geen rijbewijs hebben en zelfs de Nederlandse taal niet altijd machtig zijn. Wel hebben ze veelal een tomeloze betrokkenheid en inzet.

Chihi: “De inzet van onze mensen is pas succesvol als een werkgever een open houding heeft, bereid is te investeren en dezelfde tomeloze bevlogenheid toont. Dat is niet iets wat binnen een dag ontstaat, maar dat vergt een langdurige vertrouwensband. Met onze mensen, maar ook met ons. Die betrokken partner hebben we in Hans Janssen gevonden.”


“DE HUIDIGE ARBEIDSMARKT VRAAGT OM EEN ANDERE AANPAK. IMMERS, ALS JE DOET WAT JE DEED, KRIJG JE WAT JE KREEG...”
— HANAN CHIHI, WERKGEVERSSERVICEPUNT WESTELIJKE MIJNSTREEK


Creatief zijn

Janssen: “Sinds het moment dat ik hier werk, zo’n twee jaar geleden, ben ik me bewust geworden van het feit dat de rol van de werkgever veranderd is. Waar we een aantal jaren geleden de medewerkers voor het kiezen hadden, selecteren medewerkers ons nu op hun beurt. En dan moet je niet alleen ervoor zorgen dat je aantrekkelijk bent, je moet ook creatief zijn om nieuwe groepen potentiële medewerkers aan te spreken.”


Hanan Chihi

Hanan Chihi


Chihi is het helemaal met hem eens: “De huidige arbeidsmarkt vraagt om een andere aanpak dan voorheen. Immers, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg... En dat is op dit moment gewoonweg niet meer toereikend.”

Onboarding

Janssen: “We hebben nu vijf medewerkers via het WSP in dienst. Ze werken formeel gezien via een uitzendbureau. Maar daar begint het al: je moet ze vanaf dag één betrokken zien te krijgen. En dat doe je door ze het gevoel te geven dat ze erbij horen, onderdeel zijn van DHL. We hebben daarom een uitgebreid ‘onboardingsprogramma’ met veel aandacht voor de eerste werkdagen van onze nieuwe medewerkers. Ook ligt er voor elke nieuwe medewerker - van het uitzendbureau of niet - altijd een DHL-kledingset klaar.”

Herkenbare hesjes

Betrokken medewerkers krijg je als je luistert en open staat voor verschillen, geeft Janssen aan: “Zo hebben we geleerd dat mensen uit een niet-Westerse cultuur minder snel met vragen naar hun leidinggevende gaan. De hiërarchie op de werkvloer is nergens zo plat als in Nederland. Om die mensen toch het gevoel te geven dat er iemand is bij wie ze terechtkunnen, hebben we een aantal mentoren, met herkenbare hesjes, op de werkvloer aangesteld. En dat biedt ook weer kansen om een doorgroeimogelijkheid voor medewerkers te bieden. Ook dat is iets dat we geleerd hebben, het is belangrijk om perspectief te bieden. De inzet van mentoren is dubbel interessant dus.”

“WAAROM ZOUDEN WE DE WERKNEMERS VAN AVIATION VALLEY NIET KUNNEN UITWISSELEN? IK WIL BEST VOOR HET JURIDISCH WERKGEVERSCHAP ZORGEN.”
— HANS JANSSEN, TERMINAL MANAGER DHL

Geven en nemen

Chihi: “Wij nemen de zorgen van werkgevers die een aantal mensen van ons willen plaatsen zoveel mogelijk weg. Zo werken we met jobcoaches die lastige gesprekken kunnen voeren. En dat is wel eens nodig. Wij proberen er dan via de jobcoach achter te komen wat de problematiek is. Zo kunnen we het probleem dan vaak toch oplossen.” Janssen: “Soms lopen we dan ook tegen hele leuke voorbeelden aan. Zo hebben we eens ’s ochtends meegemaakt dat er een wildvreemde voor de deur stond om de shift van zijn zieke broer te draaien. Ja, een teken van een ongekende loyaliteit, maar dan moet je wel even schakelen en de tijd nemen om uit te leggen dat dat niet gaat.”

Schermafbeelding 2019-02-06 om 17.03.04.png

Partnerschap

Maar ook na de eerste dagen blijft een nauw contact tussen het bedrijf en WSP belangrijk. Janssen benadrukt: “We blijven in gesprek en zoeken samen oplossingen voor problemen die ook gaandeweg naar boven kunnen komen. Een statushouder met een wens om de Nederlandse taal beter te leren bijvoorbeeld. Daar maken we dan overdag ruimte voor, zodat zo iemand de lessen van WSP kan bijwonen; wij zorgen er dan voor dat hij in de avonduren zijn werkshift kan draaien. Die intensieve begeleiding van werknemers stopt eigenlijk nooit.”

Toekomstdroom

Janssen: “Voor functies waarvoor weinig tot geen opleidingspapieren nodig zijn, heb ik absoluut een toekomstdroom. Meerdere zelfs! Ik zie veel kansen om een afhaalpunt hier op Aviation Valley in te richten, helemaal ingeregeld door bijvoorbeeld kansloze jongeren. Denk aan een punt waar een AHen Jumbo-afhaalpunt zit, maar dus ook een van ons en van PostNL. Ook zie ik kansen als het gaat om het vervoersprobleem. We zijn lastig bereikbaar zonder auto en rijbewijs. En dat is ook echt een gezamenlijk probleem, waar ik alleen een gezamenlijke oplossing voor zie.”


Hans Janssen

Hans Janssen

Janssen gaat verder: “Ik heb veel chauffeurs en pakketsorteerders in dienst. Wij hebben het extra druk aan het einde van het jaar. Andere omliggende bedrijven hebben hun piek op een ander moment in het jaar. Op het vliegveld bijvoorbeeld ligt die in de zomerperiode. Waarom zouden we deze mensen niet kunnen uitwisselen? Ik wil best voor het juridisch werkgeverschap zorgen.”


wspvoorbeeld.jpg


Ook geïnteresseerd in werknemers via WSP?

Je kunt als werkgever terecht bij het WerkgeversServicepunt (WSP) voor werving en selectie van personeel, arbeidsmarktinformatie en advies over het gebruik van regelingen en subsidies.

Wij kunnen jou als werkgever nieuwe kandidaten aanbieden vanuit de participatiewet, advies geven en verder ondersteunen bij het in dienst nemen van een nieuwe werknemer. We kijken dan samen wat er binnen uw bedrijf mogelijk is. Vanuit het WSP zijn we bezig met het continue leren kennen van kandidaten en ondernemers. We focussen ons vooral op wat mensen wél kunnen en de mogelijkheden die werkgevers hebben. Zo komt de ideale match tot stand. Het gaat om vertrouwen in elkaar, flexibiliteit en samenwerking gericht op resultaat.

Wanneer er een match is, zorgen wij voor de verbinding tussen kandidaat en werkgever. We proberen de kandidaat te ondersteunen en jou als werkgever te ontzorgen. Concreet pakken we bijvoorbeeld vervoersproblemen aan, we geven statushouders de kans om overdag taallessen te volgen en we werken met actieve jobcoaches.

Meer informatie via de website van WSP Westelijke Mijnstreek: wsp-wm.nl