Driven by values.jpg
Krant Quotes, Duurzaamheid

Driven by Values wil Aviation Valley energieneutraal maken: “Het klinkt heel logisch en heel eenvoudig, en dat is het ook”

25 januari 2019

Energieneutrale toekomst is dichterbij dan je denkt

Duurzaamheid ligt voor veel ondernemers wellicht nog ver van hun bed. Maar een energieneutrale toekomst is dichterbij dan je denkt. Ook op Aviation Valley liggen er kansen, zo tonen verschillende initiatieven nu al aan.

Peter Mertens legt zich als directeur bij adviesbureau Driven by Values toe op de energietransitie, en dan vooral op het mogelijk maken van ‘onmogelijke’ projecten. “Ik heb de afgelopen jaren veel initiatieven voor ondernemers voorbij zien komen vanuit de overheid. Helaas wordt niet alles doorgezet. Eigenlijk probeer ik vooral iets te veranderen aan het bewustzijn van mensen. Onmogelijk? Absoluut niet. Voor een gemiddeld bedrijf zijn de energiekosten maar zo’n 4 procent van zijn totale kosten. Dat is niet veel. Maar ik blijf mijn boodschap herhalen omdat ik geloof dat het ondernemers op langere termijn veel kan opleveren.”

Laaghangend fruit

Elke Polstra werkt vanuit Driven by Values als adviseur Klimaat en Energie bij de gemeente Beek. Zij ziet de invoering van het Energie Prestatie Keurmerk (EPK) op 1 juli “als graadmeter”.

“Ondernemers moeten voor die datum aangeven wat ze al gedaan hebben op het gebied van energiebesparing en wat ze nog van plan zijn te doen. Deze informatieplicht is een aanvulling op de reeds bestaande energiebesparingsplicht vanuit de Wet Milieubeheer.”

Polstra bekijkt hoe de ondernemers ervoor staan en waar nog stappen kunnen worden gezet. “Zoals Peter aangeeft, zit de grootste winst bij het bewustzijn en ons eigen gedrag. Onze lijsten met suggesties zijn ook op die manier opgezet. Eerst kijken we naar het laaghangend fruit: installeer een knop waarmee alle elektra in één keer uit kan, sluit aanwezigheidsdetectie voor verlichting aan of zet de verwarming uit in het weekend. Daarna volgen pas de meer ingrijpende initiatieven.”

zonnepanelenaviationcargo

Het Groene Net

Mertens, die ook adviseur is van Het Groene Net, geeft Chemelot als voorbeeld van hoe het gasverbruik van bedrijven kan worden teruggeschroefd. “Er gaat op het industrieterrein elke dag warmte voor wel 300.000 huishoudens gewoon de lucht in. Met Het Groene Net tappen we die warmte af in de vorm van warm water en brengen dit letterlijk met buizen naar huishoudens en bedrijven in Zuid-Limburg. Het klinkt heel logisch en heel eenvoudig, en dat is het ook. Het water is ruim 100 graden wanneer het de fabriek verlaat en komt met ongeveer 70 graden bij de ontvanger aan.”

“We rekenen klanten de aansluitkosten aan, de gebruiksbijdrage voor de warmtewisselaar en de variabele kosten die we met een meter bijhouden. Afnemers worden na aansluiting 365 dagen 24 uur per dag voorzien van warmte en warm water.”

Dit najaar wordt de warmte op Chemelot ontsloten en komt Het Groene Net naar Aviation Valley. Dan wordt onder andere de terminal van de luchthaven aangesloten. Iedereen kan nu al een offerte op maat laten opstellen.

Zonnepanelen

Om Maastricht Aachen Airport (MAA) energieneutraal te maken, een ambitie van de provincie Limburg, worden op meerdere platte daken zonnepanelen aangebracht. “Een derde van de 9.000 vierkante meter grote cargoloods 1 ligt al vol met zonnepanelen die binnenkort worden aangesloten”, vertelt Huub Wintraecken, coördinator gebouwmanagement van de provincie. En als de uitbreiding van de cargoloods, opnieuw goed voor 9.000 vierkante meter, gerealiseerd wordt, wordt al tijdens het ontwerp ervan rekening gehouden met de installatie van extra panelen.

Daarnaast komen er ook op het Aviation House zonnepanelen, is de nieuwe terminal onlangs al helemaal geïsoleerd en is overal LED-verlichting aangebracht.