Afbeelding1BE.png
Bereikbaarheid

Herinrichting Stationsomgeving Beek-Elsloo

06 juni 2024

Beste bewoner/ondernemer,

Graag informeren wij u over de stand van zaken van de werkzaamheden van bovenvermeld project. Dit in samenwerking met de provincie Limburg, gemeenten Beek en Stein, ProRail, NS. Doel van het projectis stationsomgeving kwalitatief te verbeteren, verbetering van de bereikbaarheid van het station en daarnaast wordt ook de verkeersveiligheid van het stationsgebied en de spoorwegovergang verbeterd. De herinrichting van het stationsgebied wordt uitgevoerd door Den Ouden Infra. In opdracht van ProRail past aannemer Molhoek-CCT, (onderaannemer van Strukton) de spoorwegovergang van de Stationstraat / Steinderweg aan. Aan de zijde van Stein schieten de werkzaamheden al aardig op met de aanleg van een nieuw fietspad en de aanleg van parkeerplaatsen.

Wat houdt het project in ?

  • Veiligheid en toegankelijkheid : de verkeersveiligheid rondom de overweg Stationsstraat wordt verbeterd, het station wordt beter toegankelijk gemaakt voor bus- en treinreizigers;
  • Optimale Stationsomgeving : aan beide zijden van station Beek-Elsloo wordt gewerkt aan een optimale stationsomgeving, dit stelt ons in staat om de verwachte groei in reizigers goed te verwerken;
  • Verkeersdoorstroming : in de omgeving wordt geoptimaliseerd;
  • Modernisering en voorzieningen : aan de kant van Stein wordt een nieuwe toegang gerealiseerd met bijbehorende voorzieningen, aan de kant van Beek wordt een nieuw voorplein gecreëerd en worden overstapvoorzieningen gemoderniseerd voor fietsers, buspassagiers, kiss & ride en parkeervoorzieningen.

Werkzaamheden

  • Realisatie van keermogelijkheid voor bussen aan Beekse zijde bij het station, herinrichting van het stationsplein aan de zijde van Beek, inclusief het scheiden van gemotoriseerd en langzaam verkeer;
  • Creëren van een langzaam verkeersverbinding voor fietsers en voetgangers aan de zijde van Beek;
  • Verkeerskundige aanpassingen van het kruispunt Stationsstraat-Aan de Drie Heren;
  • Aanleggen van P&R-voorzieningen aan de zijde van Stein, ook realisatie van een stationstoegang;
  • Creëren van een langzaam verkeersverbinding aan de zijde van Stein;
  • Aanpassen van de spoorwegovergang Stationsstraat ter verbetering van de verkeersveiligheid.

Planning werkzaamheden
Vanaf 3 juni a.s. start Den Ouden, aan de zijde van Beek, met de aanleg van een tijdelijke halteplaats met keerlus voor het busvervoer van Arriva. Deze tijdelijke halteplaats met keerlus wordt gerealiseerd op de huidige NS parkeerplaats. Het parkeren van auto’s zal vanaf 3 juni mogelijk zijn op het parkeerterrein van Mondial. Vanaf het parkeerterrein van de Mondial wordt een veilige oversteek naar het NS-station gerealiseerd.. Aan de Drie Heren wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer i.v.m. de aanleg van de definitieve keerlus en het nieuwe fietspad. Voor doorgaand fietsverkeer en voetgangers is het mogelijk om gebruik te maken van het trottoir. De fietsenstalling blijft bereikbaar.

Reizigers dienen rekening te houden met de afsluiting van de spoorwegovergang van maandag 9 september tot en met vrijdag 18 oktober 2024.

Aannemer Molhoek-CCT voert namens ProRail de werkzaamheden uit aan de overweg Stationstraat / Steinderweg om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Ook wordt er in het weekend van 14/15 september een treinvrije periode ingesteld en zullen in dit weekend enkel bussen vanaf station Beek-Elsloo vertrekken of aankomen. U wordt door tekstkarren en publicaties in dag- en weekbladen hiervan op de hoogte gehouden. Ook wordt tijdens de afsluiting van de spoorwegovergang een omleiding ingesteld.

In de periode van 19 juli tot en met 5 augustus is de bouwvakvakantie van Den Ouden gepland en zullen er geen werkzaamheden plaatsvinden in de omgeving van het stationsgebied.

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden en de faseringen. Meer informatie over de voortgang van het project kunt u vinden op de website van de Provincie Limburg :

https://www.limburg.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/provinciale-wegen/herinrichting-stationsomgeving-beek/

Heeft u vragen, stuur een mail naar stationsomgevingbeekelsloo@prvlimburg.nl