avondschouw camera.jpg
Veiligheid

KVO avondschouw Aviation Valley

04 november 2022

Op woensdag 2 november heeft een avondschouw plaatsgevonden op Aviation Valley. De werkgroep heeft een aantal situaties bekeken en acties uitgezet:

  1. Cameramasten op het terrein bekeken die door begroeiing slecht zicht hebben. Deze worden verplaatst door Intergarde.
  2. Op de kruising Europalaan/Engelandlaan is overlast van spookrijden door onduidelijke bewegwijzering. De gemeente Beek gaat dit oplossen samen met een verkeersdeskundige.
  3. Er blijken verkeerslichten te ontbreken voor voetgangers op de kruising Europalaan/Amerikalaan. De gemeente gaat hiermee aan de slag.
  4. Ook is gekeken naar de situatie rondom de vluchtelingenopvang aan de Amerikalaan 52. Op dit moment is er geen overlast, dit bevestigen ook cijfers van de Politie en Marechaussee.

Conclusie van de avondschouw is dat Aviation Valley een zeer schoon, heel en veilig bedrijventerrein is waar we trots op mogen zijn. De Politie en Marechaussee attenderen alle bewoners van Aviation Valley om alert te blijven en verdachte situaties altijd te melden.

Keurmerk Veilig Ondernemen
Aviation Valley is in het bezit van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Dit is een landelijk initiatief vanuit het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en helpt publieke en private partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en onderhoud op bedrijventerreinen aan te pakken.

De werkgroep KVO is een samenwerkingsverband bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de gemeente Beek, politie, brandweer, marechaussee, ondernemers en Parkmanagement BV. Samen zetten zij zich actief in om de drie KVO-speerpunten ‘SCHOON, HEEL en VEILIG’ naar een hoger niveau te tillen.

Twee keer per jaar vindt er een schouw plaats; een dagschouw en een avondschouw. Hierbij worden de veiligheidsrisico’s fysiek beoordeeld en worden bijzonderheden in kaart gebracht. Dit varieert van een scheve lantaarnpaal tot buiten opgestapelde pallets bij een bedrijf. Ook wordt gekeken naar zwerfvuil en de groenvoorziening. In veel gevallen wordt direct actie ondernomen om het probleem op te lossen. Wat niet direct opgelost kan worden komt op een actielijst. In een aantal gevallen wordt contact opgenomen met het bedrijf om te kijken of veiligheidsrisico’s kunnen worden beperkt.

Hoe kunnen we Aviation Valley nóg veiliger krijgen?
Door een goede samenwerking tussen de verschillende partijen en het uitvoeren van de schouwen wordt er periodiek input gegeven aan hoe het terrein nog beter kan scoren op de speerpunten Schoon, Heel en Veilig. Wil jij als ondernemer bijdragen aan het KVO op het bedrijventerrein? Geef je dan op voor de werkgroep KVO en maak deel uit van deze unieke werkgroep waarmee je concreet een bijdrage levert aan de veiligheid van Aviation Valley. Neem contact op via info@aviationvalley.nl.