KVO dagschouw verkeerslicht.jpg
Veiligheid

KVO Dagschouw Aviation Valley 19 april 2023

21 april 2023

Tijdens de schouw op bedrijventerrein Aviation Valley zijn verschillende opmerkingen en acties naar voren gekomen.

Kruising Engelandlaan/Europalaan:
Zo rijden vrachtwagenchauffeurs en automobilisten vaak tegen de richting in op de kruising Engelandlaan/Europalaan, wat gevaarlijke situaties oplevert. Er zal overleg plaatsvinden tussen de gemeente en LDAVM om de verkeerssituatie te verbeteren. Ook zal er betere bewegwijzering worden aangebracht op de kruising, waarbij de gemeente onderzoekt of het blauwe 'rechtdoor rijden' bord kan worden voorzien van een gele vierkante achterkant voor meer duidelijkheid of dat er een bord kan worden geplaatst waarop staat dat links afslaan verboden is en de juiste route staat aangegeven.

Verkeerslichten kruising Europalaan/Amerikalaan/Australiƫlaan
Verder is er geconstateerd dat de oversteektijd voor voetgangers van de Australiƫlaan naar de Amerikalaan over de Europalaan te kort is, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Dit betreft een verkeerslicht voor fietsers waar regelmatig voetgangers ook gebruik van maken. De gemeente heeft eerder al de groentijd verlengd, maar in de praktijk blijkt dit niet voldoende te zijn om veilig te voet over te steken. De gemeente gaat onderzoeken of de groentijd verder verlengd kan worden.

Voetpaden
De ondergrond van de voetpaden (dolomiet split) is niet fijn is om op te lopen, zeker bij nat weer veroorzaakt dit veel rotzooi waardoor mensen op straat gaan lopen en er gevaarlijke situaties ontstaan. Ook is er de wens om het voetpadennetwerk op Aviation Valley uit te breiden. De gemeente gaat informeren naar een alternatief voor het verharden van de voetpaden en onderzoeken of er meer voetpaden kunnen worden aangelegd.

Zwerfafval
Tot slot heeft de werkgroep geconstateerd dat er zwerfafval ligt rondom de Horsterweg en dat het tussenstuk tussen Horsterweg 7A en Eurocontrol vrij toegankelijk is. Vrachtchauffeurs maken er gebruik van om afval te dumpen en hun behoefte te doen. Mede ook omdat er weinig voorzieningen zijn voor de chauffeurs. De politie en marechaussee zal blijven handhaven, in het verleden genomen acties hebben zichtbaar effect gehad. Daarnaast wordt er door aangrenzende bedrijven gewerkt aan een structurele oplossing door meer en betere voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs te realiseren.

Een keer meelopen met een schouw? Dat kan!
2x per jaar vindt er een fysieke schouw plaats. Wij nodigen je graag uit om je input te leveren en een keer mee te lopen. Samen houden we Aviation Valley schoon, veilig en heel!
Mail naar info@aviationvalley.nl